Imdg Code 39 18 Pdf Free Download

REMINDER

IMDG code Amendment 39-18 entered into force on 1 January 2019. The regulations of this amendment can be used parallel with Amendment 38-16. Application of the Amendment 38-16 regulations will end on 31 December 2019, after which only the regulations according to IMDG code Amendment 39-18 will be mandatory in force.

We would like to point out that the shippers/consignors are responsible for ensuring that dangerous goods offered for shipment are classified and declared in accordance with the valid regulations. The shipper* must also ensure that the dangerous substances are packed, marked and documented, and the cargo transport units placarded according to the IMDG Code.

Code

IMDG Code Amendment 39-18 + Supplement Combo International Maritime Dangerous Goods Code: IMDG 2018 Amendment 39-18 for 2018/19. IMDG Code.The IMDG Code, 2018 Edition (inc. Amendment39-18) comes into force on 1 January 2020 for two years and may be applied voluntarily as from 1 January 2019.

Summary of changes:

*national regulations may define responsibilities

Your contact person will provide further information.

MUISTUTUS

IMDG-koodin muutossarja 39-18 tuli voimaan 1.1. 2019. Muutossarjan määräyksiä saa soveltaa merikuljetuksiin rinnan voimassa olevan muutossarja 38-16 määräysten kanssa. Muutossarjan 38-16 määräysten soveltaminen päättyy 31.12.2019, jonka jälkeen ainoastaan IMDG-koodin muutossarjan 39-18 määräykset ovat voimassa.

Haluamme muistuttaa, että laivaajat/lastinantajat vastaavat siitä, että vaarallinen aine, jota tarjotaan laivattavaksi, on luokiteltu ja siitä on annettu tiedot voimassaolevien määräysten mukaisesti. Laivaajan tulee myös huolehtia siitä, että vaarallinen aine on pakattu ja merkitty sekä että lastinkuljetusyksikkö on varustettu tarvittavilla varoituslipukkeilla.

Imdg Code 39 18 Pdf Free Download For Pc

Yhteenveto tärkeimmistä muutoksista löytyy nettisivulta:

Imdg Code 39 18 Pdf Free Download For Mac

Lisätietoja yhteyshenkilöltänne.

Comments are closed.